Bli brannkonstabel og hjelp andre

Som brannmann eller -kvinne har man en av de viktigste jobbene i verden. En brannkonstabel slokker branner og redder både mennesker og dyr. Som brannkonstabel blir man satt i en rekke farlige og stressende situasjoner, og dette yrket passer derfor ikke for alle og enhver. Hvis man har god fysisk og psykisk helse, og klarer å beholde roen under press, kan man imidlertid vurdere en karriere som brannkonstabel.7038981973_9730f47384_b

For å kunne bli brannkonstabel kreves det god psykisk og fysisk helse. Man må ha god utholdenhet og styrke, og man kan ikke ha hverken høydeskrekk eller klaustrofobi. Det er dessuten viktig å kunne beholde fokus og forbli rolig i stressende situasjoner. Hvis man ikke behersker dette vil man sette både seg selv og andre i fare. For å bli brannkonstabel, må man ha fullført videregående skole, ha førerkort klasse C og søke om å bli tatt opp som aspirant ved en brannavdeling. Her gjennomgår man et innføringskurs i brannvern. Deretter søker man opptak til Norges Brannskole, der man får lovpålagt opplæring.

Som brannmann er naturlig nok hovedoppgaven å rykke ut ved brann og redde bygninger, mennesker og dyr fra flammene. Dermed har man en av de viktigste yrkene i samfunnet, og blir gjerne sett på som helter. I tillegg til å redde mennesker og dyr fra røyk og flammer, har imidlertid en brannkonstabel også andre viktige jobber. Dette inkluderer blant annet forebyggende arbeid, som er en viktig del av å sørge for sikkerheten, både for mennesker og dyr. Brannkonstabler sørger for at brannforskriftene følges både i ulike bygninger, industrianlegg og dessuten på skip. Som del av jobben utføres regelmessige kontroller og inspeksjoner, og det drives dessuten med opplæringsarbeid for å forhindre brann og andre skader. Brannkonstabler kan derfor hjelpe mennesker på mange måter, både ved å forhindre ulykker og hjelpe til når uhellet først er ute.