Brannmenn og arbeidsmiljø

Mange har et ønske om å bli brannmann, det er et yrke som oppleves som tøft, mandig, og veldig effektivt når deg gjelder å tiltrekke seg det motsatte kjønn. Men å være brannmann dag ut og dag inn, er en tung og krevende oppgave som krever mer, enn evnen til å posere med en brannøks og gul uniform.2095697_7afede11

Som brannmann blir man utsatt for en rekke potensielle farer og skader. Det er mye røyk når det er brann, varmen kan bli ekstrem, og det er i tillegg mye støy og psykologisk vanskelige opplevelser. Selv om man ikke blir skadet i branner som skal slokkes, hender det seg rett som det er at brannmenn blir skadet under treningen de må gjennomgå. Så mye som en tredel av skadene som rammer brannmenn forårsakes faktisk av treningsulykker og uhell.

Å være brannmann stiller andre fysiske krav enn de aller fleste yrker i dag. Man må både være sterk og ha forholdsvis god kondisjon. Det gjør at man må trene ganske mye bare for å holde seg i tilstrekkelig form for å utføre jobben, og dette blir en del av rutinen i arbeidshverdagen. Dette kan imidlertid være problematisk dersom de som jobber som brannmenn, velger treningsformer som innebærer hyppige skader, som eksempelvis fotball, basketball, og andre idretter med kroppskontakt (innebandy er et grelt eksempel på høy skadefrekvens). Enkel styrketrening, svømming, og jogging gir lavere potensial for skader og uhell, selv om det kanskje ikke er like gøy for de ansatte. For å ha det gøy kan man prøve seg på ipad casino eller andre spill i stedet.

En skjult fare ved det å være brannmann er de gassene som kan bli sluppet ut i løpet av en brann. Det sies at det ikke er noen røyk uten ild, men det er ikke all røyk som er like farlig. Noen ganger slippes det ut gasser som kan være svært helsefarlige, både på kort og lang sikt.