Ny teknologi gjør livet enklere for de aller fleste, både på fritiden og i jobbsammenheng. Dette er selvfølgelig også tilfellet innen brannvern. Nye brannslokkingsdyser uten mottrykk gjør brannkonstablenes jobb både enklere, tryggere og mindre arbeidskrevende. Begrensningene man hadde med tradisjonelle slokkingsdyser er nå en saga blott, og brannkonstabelene kan jobbe bedre og mer effektivt enn noensinne.firefighters-1186030_960_720

De tradisjonelle brannslokkingsdysene hadde et meget sterkt mottrykk, og denne effekten var både vanskelig å tidkrevende å motarbeide manuelt. Generelt sett måtte det fire menn til for å styre en 2,5 tommers slokkingsdyse på 250 psi. Med de nye dysene kreves bare halvparten av arbeidskraften. Dermed kan man frigjøre arbeidskraft til andre, livsviktige oppgaver. Teknologien reduserer dessuten risikoen for at man ikke får kontroll over slangen og munnstykket, noe som kan være en fare for både brannkonstabelens og andres sikkerhet. De nye brannslokkingsdysene uten mottrykk kan slippes i bakken på 250 psi, og likevel falle til ro. Med de nye dysene trenger dessuten ikke lenger brannkonstabelene å utøve like mye energi for å bekjempe trykket. I stedet kan de nå bruke energien på å opprettholde posisjonen og effektiviteten i en lengre periode. Dette fører naturlig nok til en mer effektiv måte å bekjempe brann på.

Brannslokkingsdysene uten mottrykk er dessuten utviklet for å atomisere vannet til små partikler. Overflaten er dermed i stand til å absorbere opptil hundre ganger mer varme enn normalt vanntrykk. Med denne utvidede overflaten kan varmen absorberes så raskt at branner kan slukkes raskere og med mindre vann enn før. På grunn av dette vil dermed brannen i seg selv forårsake mindre skade, og man får en redusert mengde vann- og røykskader. Den ekstra avkjølende effekten gjør dessuten at brannkonstabelen trygt kan oppholde seg nærmere brannen, noe som forbedrer effektiviteten, og gjør det enklere å redde eventuelle brannofre. Slik redder den nye teknologien menneskeliv.