Brannvesen og frivilligheten

Det er nok mange måter å organisere brannvesenet på og den vanligste modellen er ganske sikkert den modellen vi har her til lands, nemlig at brannfolkene er offentlig ansatte som omfattes av lover og forskrifter vedrørende arbeids- og ansettelsesforhold. Det kan være mange gode grunner til å velge en slik modell. Ikke minst at man på den måten alltid vet at man har en styrke i topp beredskap og at styrken ikke bare har de kvalifikasjoner som kreves, men at de også er opplært og trenet til å jobbe effektivt sammen når det gjelder.
volunteersMen dette er ikke modellen man har valgt i en del andre land. I Chile for eksempel består brannvesenet av frivillige menn og kvinner – mest menn – som på helt frivillig basis har stilt seg til disposisjon for brannmyndighetene. Det kan dreie seg om folk fra alle yrker og samfunnslag som rykker ut når hjelpen trengs. De er ikke avlønnet, ja det er til og med slik at de selv må bidra til å finansiere virksomheten. Det gjør de enten gjennom selv å betale for å være med, men i enda større grad gjennom å samle inn penger blant allmenheten. Å se brannkonstabler som bøssebærere for å samle inn penger til brannvesenet er intet uvanlig syn i Chile. Snarere tvert om. Det er faktisk et vanlig innslag i gatebildet og betraktes som positivt av den jevne chilener som i stor grad bidrar gjennom å putte mynter og sedler i bøssene.
At brannvesenet består av amatører trenger ikke på noen måte bety at de som deltar i slukningsarbeidene ikke er kvalifiserte. Som det vises til i artikkelen i Aftenposten så er for eksempel alle leger i Leger uten grenser frivillige. De re ikke mindre profesjonelle av den grunn.
I den senere tiden er det imidlertid rettet mye kritikk i Chile av hvordan brannvesenet er organisert. Ikke minst etter de enorme skogbrannene i landet de siste årene.