Innad i brannvesenet finnes det en rekke ulike emblemer og symboler, både for å representere brannavdelingen og brannkonstablenes rang og rolle innad i systemet. Alle som jobber i brann- og redningstjenesten må benytte reglementære antrekk og uniformseffekter i samsvar med fastsatte beskrivelser. I tillegg finnes det ulike merker som kan benyttes på jakkeslaget og skulderklaffene. De ulike brannstasjonene har dessuten egne emblemer som signaliserer deres avdeling.

De ulike brannvesenene i Norge har et eget emblem. Disse er ulike både i form og innhold, men felles for alle er at de viser St. John-korset, eller brannvernstjerna. Dette symbolet representerer verdiene brannvern tradisjonelt har vært forbundet med. Stjernen har 8 spisser som symboliserer ferdighet, klarhet, sympati, utholdenhet, medfølelse, iakttagelse, tapperhet og lojalitet. På emblemet til de ulike brannstasjonene, finner man dessuten avdelingens egen logo og navn. De fleste emblemer, samt en rekke andre symboler innen brannvesenet er røde. Opprinnelsen til dette er tosidig; for det første er fargen rød assosiert med flammer. Dessuten er brannbiler tradisjonelt sett røde, for å være mest mulig synlige. Røde emblemer skiller seg ut og skaper oppmerksomhet rundt brannkonstabelen.Firefighter_Humphreys

På venstre side av skjorten skal man ha et navneskilt eller tjenestenummer, samt stilling, funksjon eller gradsbenevnelse. Skulderklaffene på ytterjakken skal kantes med flammerød passpoal,og skal vise brannkonstabelens rang. Brannsjefen, varabrannsjefen og avdelingslederen skal ha henholdsvis 3, 2 og 1 store stjerner. De skal dessuten ha eikeløv med grener på jakkeslaget og sølvbånd på skulderklaffene. Seksjonsleder, brigadesjef og brigadeleder skal ha henholdsvis 3, 2 og 1 små stjerner, samt sølvbånd på skulderklaffene. Brannmester, underbrannmester og brannformann, skal ha henholdsvis 3, 2 og 1 små stjerner uten sølvbånd. I tillegg finnes det ulike symboler som benyttes på jakkeslaget. Hjelm og øks, er for brannkonstabler på beredskap. Eikeløv uten grener symboliserer forebyggende. Budstikke og lyn er for konstabler ved 110-sentralen.