En brannkonstabels liv – tenk som en brannmann

De fleste brannkonstabler jobber lange skift, gjerne 24 timer om gangen. Det vil si at de tilbringer et helt døgn i strekk på jobb, enten ved brannstasjonen eller i utrykninger. Dette gjør det ekstra vanskelig å holde både motivasjonen og kroppen oppe. En brannmann eller -kvinne må imidlertid alltid være årvåken og klar til å respondere når noe skjer. Det er viktig å tenke ett steg i forveien slik at man alltid har kontroll over situasjonen. I jobben som brannkonstabel, står det tross alt liv på spill.unnamed

Når skiftet til brannkonstabelen starter er det viktig å gjøre klart alt som trengs før en eventuell utrykning. Alt utstyr må kontrolleres, inkludert blant annet hjelm, luftmaske og støvler. En brannkonstabel har alltid sikkerheten i tankene. For å kunne hjelpe andre i en nødsituasjon sier det seg selv at alt utstyr må være på plass og i orden. Det hjelper imidlertid ikke at utstyret fungerer som det skal hvis brannkonstabelen selv ikke er i form.

En brannkonstabel må naturlig nok alltid være årvåken og pigg – ellers settes både eget, kollegers og andres liv i fare. Det er derfor helt nødvendig at man som brannmann eller -kvinne sørger for å få tilstrekkelig med hvile. Derfor vil en brannkonstabel konservere energi i løpet av rolige perioder på brannstasjonen. Det er alltid senger tilgjengelig og hvis kroppen trenger det, vil det være en god idé å ta en liten høneblund før alarmen går.

For å opprettholde energinivået er det dessuten viktig å få i seg tilstrekkelige mengder sunn og næringsrik mat. I løpet av en utrykning vil en brannmann eller -kvinne forbrenne utrolige mengder energi, på grunn av den store påkjenningen både fysisk og psykisk. Man vet dessuten aldri når man blir kalt ut på oppdrag. En brannkonstabel tenker derfor alltid på å spise tilstrekkelige mengder mat når det er tid til dette. For å kunne respondere raskt ved utrykning, og yte optimalt på brannstedet, er det dessuten viktig å være i god fysisk form. I løpet av de ledige periodene på brannstasjonen er det derfor viktig å trene og holde kroppen i form.