En hyllest til brannkvinnene

Alle kjenner ordet brannmann, men hvor ofte har du hørt ordet brannkvinne? Noen av dagens brannkonstabler er faktisk kvinner, selv om det ennå ikke er så veldig mange av dem. Selv innad i Fagforbundet, som er brannfolkenes fagforening, er det kontroverser rundt emnet, kvinner som brannfolk.fire-truck-nyc-1465663917Qdf

Utad fronter Fagforbundet ett ønske om kvinnekvotering innenfor landets brannvesen, fordi de ønsker mer mangfold på arbeidsplassene. Men samtidig er både de, og mange brannmenn opptatt av at alle krav til kompetanse og fysikk må være tilfredsstilt, før en kvinne kan velges foran en mann. Ellers risikerer man jo mye, både for de som jobber i brannvesenet, og for ofrene av brann. De mener derfor at en kvinne kan gå foran en like godt kvalifisert mann, men da må hun reellt sett ha de riktige fysiske og mentale forutsetningene. Ingen ønsker en todelt virkelighet der det finnes to sjikt innad i etaten bare for å oppfylle ideologiske ønskedrømmer hos politikere og byråkrater.

I dag innrømmes det at en del av de som jobber i brannetatene rundt omkring, er kvinner som har blitt kvotert inn. Nå krever disse i økende grad bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, siden brannstasjonen tradisjonelt har vært veldig mannsdominert. For å gjøre den innsatsen de ønsker å gjøre, mener de at må ha bedre vilkår. Mange steder er det ikke en gang egne dusjer, toaletter, eller garderober som kvinnene kan bruke, og det blir fort upraktisk. Det har ofte også vist seg vanskelig, å ta vare på brannkvinner som blir gravide.

De som jobber som brannkvinner viser mot, ved å velge utradisjonelt, og selvfølgelig aller mest, ved å gå inn i et yrke der man må håndtere mye risiko og stress. At de ikke alltid har de samme fysiske og tekniske egenskapene som menn, må ikke dekke over at de gjør sitt beste for å redde liv og eiendom.