Hvordan bli brannkonstabel?

For å bli brannkonstabel er det visse krav man må oppfylle. I tillegg til å ha fullført videregående skole (generell studiekompetanse), er man også nødt til å kunne bevise at man har en sterk fysisk og psykisk helse. Det stilles strenge krav til den som har lyst til å jobbe med brann- og redningsarbeid, og man må hverken ha høydeskrekk, klaustrofobi, eller mislike å jobbe i team med andre.

KRAV SOM STILLES TIL
DEN SOM ØNSKER Å BLI BRANNKONSTABEL

Hvilke krav og tester som må gjennomføres før man kan bli brannkonstabel varierer litt fra brannvesen til brannvesen. Men felles for de alle er at man er nødt til å gå gjennom flere tester, slik at man kan være sikker på at man egner seg fofire-truck-nyc-1465666617tw5r å jobbe med brann- og redningsarbeid.

Disse testene vil undersøke søkerens fysiske og psykiske helse, og vil blant annet bestå av en klaustrofobi-test, og teoretiske tester hvor matte-kunnskaper, norskkunnskaper og logisk vurderingsevne blir satt på prøve. Den fysiske delen vil bestå av løping, røykdykkertest, svømming og klatring. Det er også innenfor de fleste brannvesen et krav om at man har førerkort klasse C, som tilsvarer stor lastebil, og at man kan vise til en plettfri vandel.

ØNSKELIGE ERFARINGER OG UTDANNINGER

Dersom man har avtjent militærtjeneste, kan man ha en fordel hvis man har en drøm om å bli brannkonstabel. Dette er noe de fleste brannvesen setter stor pris på. Om man i tillegg har en håndverksutdannelse, eller en annen type fagutdannelse, vil man stort sett stille sterkere enn de som ikke har dette. Norges Brannskole tilbyr også brevkurs i brannvern, og dersom man har tatt dette kurset vil man også sannsynligvis stille sterkere i en søkeprosess. Dykkersertifikat er også et stort pluss, og hvis man er utdannet rednings- eller yrkes-dykker, er det veldig positivt.