Hvordan bli brannmann

Å bli brannmann er ikke så enkelt som mange tror. Det stilles ganske høye krav til å tåle fysiske og psykiske utfordringer i dette yrket, og det gjenspeiles også i de mange kravene som stilles før du kan få uniformen til en brannkonstabel.

Før du søker om opptak, må du ha fullført utdanningen din. Du må ha 6gjennomført videregående utdanning. D17574461625_b66af23e12_bet har ikke noe å si om du har studiekompetanse, svennebrev, eller fagbrev, men du må være helt ferdig med utdanningen før du søker (realkompetanse kan likevel vurderes). I tillegg må du ha jobbet fulltid i to år. Da må du med andre ord ha solid erfaring fra arbeidslivet allerede før du starter, så det er ikke noen mulighet for å ha brannmann som sitt første yrke rett ut av videregående. Du må også ha hatt førerkort i klasse B, det vil si vanlig sertifikat, i minst to år. Dersom du blir ansatt, må du også ta førerkort i klasse C og BE innen kort tid slik at du vil være i stand til å kjøre brannbil og andre kjøretøy i tjenesten. I tillegg må du ta båtførerbevis.

Ved siden av disse kravene er det en forutsetning at du snakker godt norsk, er ved god helse, og i god form, at du kan å svømme, og at du er en lagspiller med gode holdninger. Videre bør du også være godt kjent i byen eller tettstedet der du bor, og ha god vandel. Du kan ikke begynne som brannmann dersom du kan bli innkalt til førstegangstjenesten i militæret.

Alle har i utgangspunktet de samme mulighetene, men for å være helt ærlig så er det en del ting opptakskomiteene ser etter. Det er særlig relevant utdanning og yrkesbakgrunn, som for eksempel folk som har jobbet som yrkessjåfør, dykker, sjømann, helsepersonell, eller politi- og militær bakgrunn, eller lignende. Innvandrere som snakker og skriver norsk på en adekvat måte har også gode muligheter.