Hvordan brannmenn overlever å bli omringet i en skogbrann

Som Wilson oppdaget og skrev om i sin legendariske artikkel for 40 år siden, er det fire fellestrekk ved de farligste brannene brannmenn kommer til å støte på. For det første er de tilsynelatende små, eller de ser ut til å være relativt rolige og uskyldige deler av en større brann. Årsaken til at dette er skummelt er kanskje åpenbar: man undervurderer ikke en brann som åpenbart er stor og farlig, men søker tilflukt før det er for sent. De små brannene derimot, kan lure brannkonstablene og gi den en falsk følelse av trygghet.4616857_ebd806d4

De fleste virkelig farlige brannene er også i noe som brenner ganske lett og er av et lett materiale, som for eksempel gress, strå, eller lett buskas. Særlig dersom vinden plutselig forandrer retning eller tiltar, kan en slik brann komme ut av kontroll veldig raskt og før brannmennene kommer seg i skjul.

Noe av det aller farligste som kan skje er når naturen og brannen plutselig ser ut til å spille på lag. Når topografien med ett, matcher brannens utvikling, er det virkelig fare på ferde, som for eksempel når en brann begynner å krype oppover en bakke. På dette tidspunktet er det helt avgjørende at brannledelsen øyeblikkelig foretar en ny evaluering av hvilken strategi og hva slags taktikk som kan bidra til å slukke brannen, men også sikre brannmennenes sikkerhet.

I en skogbrann står brannmenn i fare for å bli omringet, dersom disse faktorene faller sammen, og de ikke kommer seg ut i tide. Som alle forstår, er gode råd dyre i en slik situasjon. Det eneste man kan gjøre er å ta i bruke brannvesenets brann-nett. De er laget av forskjellige materialer, men aluminium er i dag det vanligste. Med disse legger man seg ned på bakken og lar brannen brenne forbi, så grusomt som det enn kan høres ut. Dette gir i hvert fall en viss mulighet for å overleve.