Før man kan bli brannkonstabel må man bestå en rekke ulike tester. For å bli ansatt som aspirant i et brannvesen må man fullføre internopplæring i brannvernfaget. Deretter må man gjennomføre et nettbasert kurs i brannvern for å komme inn på grunnkurset ved Norges Brannskole. For å klare å komme seg gjennom alle disse ulike kursene og fagene kan det være en god idé å skaffe en studiehåndbok for brannkonstabler.firefighters-870888_960_720

En studiehåndbok er et hjelpemiddel som gjør det enklere å få oversikt over studiekravene og til å bedre selve innlæringen. Studiehåndbøker finnes både i trykte og nettbaserte utgaver, hver med sine fordeler og ulemper. Den største fordelen med en trykt studiehåndbok er at man kan ta den med deg hvor som helst og enkelt ta egne notater. En digital utgave har den store fordelen, at den gjerne tilbyr ulike digitale quizzer og oppgaver. Dermed kan man få automatisk tilbakemelding underveis i innlæringsprosessen. Det norske markedet er dessverre ganske lite, men hvis man er villig til å bruke materiale på engelsk, har man mye mer å velge i.

Det å studere til å bli brannmann eller -kvinne kan være ganske krevende på grunn av de mange kursene man må gjennom. Det er en forutsetning å kunne all nødvendig teori før man oppnår yrkestittelen. En studiehåndbok, enten trykt eller digital, kan derfor være til stor hjelp. Når man skal velge studiehåndbok er det viktig å være oppmerksom på at teknologien og metodene innen brannvern endres stadig. Dermed må man alltid sørge for å ha en oppdatert studiehåndbok, slik at det man lærer seg ikke er utdatert. Videre er det viktig å kun benytte profesjonelle studiehåndbøker. I dag kan alle og enhver publisere informasjon på nettet, og det er derfor svært viktig å være kritisk til kilden, slik at man ikke blir feilinformert.