Jobbe som brannmann

Kan du tenke deg å jobbe som brannmann? Det kan se veldig spennende og heltemodig ut, men noen dager preges også av kjedsomhet. Andre dager er på sin side fylt med store utfordringer og mye stress, så det er ikke nødvendigvis en jobb som passer for alle. Husk også at det å være brannkonstabel krever ganske mye fysisk styrke i tillegg til psyken.8740790635_d37fa62dc6_b

Den største arbeidsgiveren for brannmenn i Norge er Oslo kommune. Men fordi denne typen arbeid krever så mye av deg fysisk og psykisk, krever kommunen at du gjennomgår en del testing før du kan melde deg som kandidat til en slik jobb. De fysiske kravene som stilles er veiledende, de som jobber i kommunen vil også vurdere CV-en din (en oversikt over din bakgrunn med tanke på utdanning, jobberfaring, og frivillig innsats) i tillegg til den søknaden du leverer. Det er ikke garanter at du får bli brannmann selv om du greier kravene, fordi det blir gjort en helhetsvurdering. Her kan det også bli tatt hensyn til ditt kjønn og din etniske bakgrunn, fordi kommunen har visse målsetninger når det gjelder mangfold på arbeidsplassen.

Det er en gruppe på fire personer som ser på søknaden og CV-en din, og hver av dem setter en egen poengsum før de kommer frem til hvor mange poeng du skal få på et møte. Disse poengene blir så summert med poengene dine fra de fysiske testene, med mindre de finner at du er helt uegnet.

De som får de høyeste poengsummene totalt sett går videre til den neste runden. I denne runden er det også et personlig intervju. Det kan være en mulighet til å innynde seg med opptakskomiteen, eller feile fullstendig, så husk å forberede deg veldig godt til denne delen. Her vil de legge stor vekt på, om du fremstår som en lagspiller med gode holdninger.