Minnesmerke for brannkonstabler

Brannmenn og -kvinner ofrer livene sine hver eneste dag for å beskytte samfunnet vårt. Det er dessverre uunngåelig at de av og til mister livet. Dette er tragiske tap, ikke bare for familien og de nærmeste, men også for resten av samfunnet. Disse menn og kvinner bør hedres for innsatsen sin, og det finnes en rekke ulike måter å gjøre dette på.

Minneside1024px-Firefighting_exercise

Det har blitt mer og mer vanlig å opprette minnesider for avdøde på nettet. Disse gir et permanent minnesmerke, som er tilgjengelig for alle og enhver. Derfor er en slik side ekstra passende å bruke i slike tilfeller. En brannmann eller -kvinne er en offentlig person, og ved å opprette en minneside kan også de utenfor familien få være med å hedre den avdøde. Nettsiden skal i første rekke benyttes til å minnes den falne, med bilder og ord. I tillegg kan siden benyttes til å selge minnesmerker til inntekt for brannvesenet eller andre aktuelle organisasjoner.

Donasjoner

Et flott og varig minnesmerke, er å gi donasjoner til veldedige formål i navnet til den avdøde. Dette kan gjerne gjøres i forbindelse med minnestunden, slik at alle som står den avdøde nær, får være med på donasjonen. Det er dessuten mulig å opprette en nettside for å samle inn penger, enten på kort eller lang sikt. Hvis ingen veldedige organisasjoner virker passende, blir en donasjon til brannvesenet alltid satt pris på.

Stipend

For å hedre den avdøde kan det dessuten være en flott idé å opprette et stipend i hans eller hennes navn. Dette kan være tilsidesatt til for eksempel ikke-privilegerte barn som ønsker å oppnå drømmene sine. Stipendet kan være rettet inn mot brannutdannelse, eller det kan gjøres tilgjengelig for spesielle typer studenter. For å motta midler til stipendet kan det være lurt å lage en egen nettside for dette, der alle kan bidra for å opprettholde stipendet, og den avdødes minne.