Lurer du på hvordan man blir brannmann? Hvilke ansvarsområder har brannmenn? Hvordan trener en brannmann? På denne siden finner du artikler med stikkord brannmann, eller brannkonstabel, som er den offisielle betegnelsen.

Yrkesrelatert informasjon

I tillegg til utdanningsvei, eksamens-strategier og karriere-muligheter kan du få de beste tipsene for hvordan bli en god brannkonstabel. Informasjon angående jobber for brannkonstabler finner du også. Hvorfor er brannkonstabel et godt yrkesvalg? Det å være til hjelp for andre gjennom jobben, er et eget tema.

Trening, verktøy og tenkemåtedownload (3)

For å kunne jobbe med brannredning er der nødvendig å være i god form. På denne siden får du vite mer om treningsrutiner for å oppnå de spesielle kravene som stilles til brannkonstabler. Du kan også lese om topp sju livreddende verktøy for brannkonstabler, et teknologisk gjennombrudd og hvordan tenke som en brannkonstabel.

Kvinner i yrket, gavetips, minneord

En artikkel handler om å feire kvinnene i yrket, som tradisjonelt har vært mannsdominert. Du kan også lese om brannmannkostymet og du kan få ideer til passende gaver til en brannkonstabel. På den mindre hyggelige siden, er dette ett yrket, forbundet med risiko. Når en brannkonstabel har gått bort, kan man trenge ideer til minneord til for eksempel avisen eller begravelsen. Det trenger jo ikke være et yrkesrelatert dødsfall heller.

Et godt sted for å få vite mer om brannkonstabler

Hvordan utforme miljøet med tanke på brann og redning? Hva betyr de ulike brannmannsymbolene? Mer om essensiell brannmanntrening? Denne siden gir altså svar på mange ulike brannmann-, nei, vent litt: brannkonstabel-spørsmål!