Brannkonstabel er en av de viktigste yrkestitlene i dagens samfunn. Som brannmann eller -kvinne redder man både bygninger og liv, og har et stort ansvar for å sørge for sikkerhet i samfunnet. Brannkonstabler har en rekke fordeler når det kommer til arbeidsvilkår og har en spennende, sosial arbeidsplass. For å få tittelen brannkonstabel må man gjennomgå grunnopplæring ved Norges Brannskole. I motsetning til de fleste andre utdannelser i Norge er det imidlertid ikke mulig å søke opptak direkte til skolen. For å komme inn, må man nemlig oppfylle krav som beskrevet nedenfor.

Før man kan bli tatt opp ved Norges Brannskole må man først være ansatt i et brannvesen. Det stilles ulike krav til å få jobb i et brannvesen, men generelt sett kreves det at man har fullført videregående skole og at man har førerkort i klasse C. Videre kreves det at man har normalt god helse og god fysikk, og man blant annet må bestå en fysisk test for røykdykkere. Det er dessuten selvfølgelig nødvendig at man har god vandel. Når man starter som aspirant får man innføring og opplæring i brannvernfaget, noe som er et krav for å komme inn på Norges Brannskole. For å komme inn på grunnkurset ved Norges Brannskole må man dessuten gjennomføre et nettbasert kurs i brannvern.firefighters-1251112_960_720

Norges Brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for brann- og feierpersonell. Skolen ligger i Tjeldsund i Nordland, omtrent 15 km fra Harstad-Narvik Lufthavn. Det tilbys en rekke ulike utdanninger- og opplæringsløp innen for eksempel innsats og beredskap, fly-brannslukking, oljevernberedskap og feierfag. Undervisningen består av praktiske og teoretiske øvelser. Disse er generelt sett finansiert via statsbudsjettet, mens reise og opphold betales av kommunen eller brannvesenet der man er ansatt. Etter å ha gjennomført opplæring i brannvernfaget og det nettbaserte kurset i brannvern, kan man søke opptak ved Norges Brannskole for å fullføre utdanningen.